สัญลักษณ์ปุ่มเปิด/ปิดไฟมีความหมายอย่างไรบ้าง

วันนี้เผอิญไปสังเกตเห็นปุ่มเปิด/ปิดบนปลั๊กพ่วงว่ามีสัญลักษณ์เป็นตัววงกลม และขีดแนวตั้ง ก็กลายร่างตัวเองเป็นคุณหนูจำไม ตั้งคำถามขึ้นมาว่าที่มาของสัญลักษณ์นี้มาจากไหน? และสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอย่างไร แต่ไม่รู้จะถามใครก็เลยถามอากู๋ กูเกิ้ล ได้ความมาดังนี้ค่ะ

 

ใครเป็นกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พวกนี้?

ปุ่ม On/Off เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดย The International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค ซึ่ง IEC ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตราฐานของสัญลักษณ์ที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ด้วย

 

ที่มาของสัญลักษณ์เปิดและปิด

สัญลักษณ์ปุ่มเปิด/ปิดไฟมีความหมายอย่างไรบ้าง
อย่างที่เห็นกันในรูปข้างบนนี้ว่า สัญลักษณ์ 0 วงกลมจะหมายถึง ปิด และสัญลักษณ์ | เส้นตรงขีดแนวตั้ง หมายถึง เปิด ทั้งสองนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากระบบเลขฐานสองหรือ Binary System ซึ่งจะมีเลขเพียง 2 ตัวเท่านั้นคือ 0 (ศูนย์) และ 1 (หนึ่ง) และความหมายของ 0 ในระบบเลขฐานสองคือ ไม่มีค่า หรือ “ปิด” ส่วนเลข 1 นั้นก็มีความหมายว่า มีค่า หรือ “เปิด” นั่นเอง

 

มีปุ่ม On/Off และปุ่ม Power ด้วยนะ

สัญลักษณ์ปุ่มเปิด/ปิดไฟมีความหมายอย่างไรบ้าง

ปุ่ม On/Off มีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่ในวงกลม ซึ่งปุ่มนี้จะถูกใช้บนอุปกรณ์ที่มีการปิดเครื่องแบบ Hard Off (Zero Power) คือการปิดเครื่องแบบปิดหมดไม่มีการใช้พลังงานเลย

ส่วนปุ่ม Shutdown (หรือบางที่จะเรียกว่า ปุ่ม Standby) ที่เราเห็นบ่อยๆ บนคอมพิวเตอร์นั้น เป็นปุ่มที่ใช้กับอุปกรณ์ที่ปิดแบบ Soft Off (Non-Zero Power) หรือการปิดเครื่องแบบยังมีการใช้พลังงานอยู่


แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

สำหรับใครที่มีอะไรสงสัย อยากแย้ง หรือแชร์ตรงไหน ลองเสนอกันได้นะคะ เพราะที่เขียนบนนี้ก็อ่านเอง แปลภาษาอังกฤษเอง ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานอะไรเท่าไหร่ค่ะ อาจมีผิดพลาดไปบ้างก็ติชมแก้ไขได้นะคะ

 

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
1 ปีกับการรักษาโรคซึมเศร้า

About Tuey

สวัสดีค่ะ ชื่อ “เตย” นะคะ บางทีเพื่อนก็เรียก “เตยเหมียว” ค่ะ ทำงานออกแบบเว็บไซต์และเพ้นท์ภาพ abstract เน้นแสดงความรู้สึกลงบนภาพวาด นอกจากนี้เตยยังทำ printable สำหรับงาน scrapbook และสมุดขาย ในเว็บนี้จะเป็นที่รวบรวมผลงานและความคิดในทุกๆ ด้านของเตยค่ะ

Hi! I’m Tuey. I’m UX/UI designer and abstract painter based in Thailand. I express my feelings through colors and mark making. I also selling printable scrapbooking papers and notebook on Catisfy shop. Here I’m sharing my creative process, my thoughts and travel journey. I hope you enjoy my blog. 🙂